ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයෙ ගුවන් තහනම තව දුරටත්

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය විසින් තාවකාලිකව අත්හිටු ගුවන් ගමන් 2020 අප්‍රේල් 30 දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.

COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් තමන් ක්‍රියාත්මක වන ගමනාන්තයන් සඳහා පනවා ඇති සංචාරක සීමාවන් සැලකිල්ලට ගෙන එහි නියමිත මගී ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව අත්හිටුවූ බව ගුවන් සමාගම පවසයි.

තවද, ගුවන් සමාගම්වල භාණ්ඩ සේවා එහි ලෝක ව්‍යාප්ත ජාලයෙන් සහ අවශ්‍ය විටෙක විශේෂ ගුවන් ගමන් වලින් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා ළඟම ඇති ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් සේවා කාර්යාලය හෝ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය පැය 24 සම්බන්ධතා මධ්‍යස්ථානය +94117771979 අමතන්න

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here