ශ්‍රී ලාල් අබේකෝන් දැයෙන් සමු ගනී

 

කොපි කඩේ අප්පු නමින් ජනප්‍රිය වූ කලාකරු ශ්‍රී ලාල් අබේකෝන් මහතා දැයෙන් සමු ගෙන ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here